Michelin Etikai Kódex

Etikus viselkedés minden nap

Az Etikai Kódex a Csoport összes alkalmazottjára vonatkozik kivétel nélkül, valamint a telephelyeinken vagy bárhol a világon a Csoport szervezetei nevében dolgozó személyekre.

A Michelin arra ösztönzi ügyfeleit, beszállítóit és egyéb partnereit, hogy tartsák be ezt a Kódexet; sok esetben ennek a Kódexnek a betartása a Csoporttal folytatott üzleti kapcsolat feltétele.

Etikai szempontból a nemzeti és a nemzetközi jogi normák betartása a Csoport egyik alapelve.

Ez a Kódex újra ismerteti a Csoport alapvető értékeit és leírja az alapvető szabályokat, amelyeket be kell tartani. Jelzi azokat az irányelveket, amelyeknek az alkalmazottak és az érdekelt felek döntéseit kell irányítaniuk. Meghatározza az egyes munkakörnyezetekben jellemző helyzetek esetén alkalmazandó viselkedési formákat.

Minden alkalmazottat, partnert vagy beszállítót fel kell kérni, hogy saját maga döntsön a józan ész szerint, és jóhiszeműen járjon el, ha olyan, egyéb helyzettel szembesül, amellyel a jelen Kódex külön nem foglalkozik.

Ez a dokumentum idővel várhatóan változni fog. Ellentmondás esetén a Kódex francia nyelvű változata a mérvadó, amely az ethique.michelin.com webhelyen található.

Yves CHAPOT et Florent MENEGAUX

Üzenet a Partnerektől

A Csoportunkat az értékei egyesítik

A Michelinnek mindannyiunk hozzájárulására van szüksége, hogy megfeleljen a környezetünk, az ügyfeleink és a piacaink által támasztott kihívásoknak. A holnap Michelinjének felépítése elsősorban azt jelenti, hogy összefogjuk a Csoportunk értékeit, és együttesen elkötelezzük magunkat a siker mellett.

Ezt az elkötelezettséget mindenhol és mindig etikusan kell teljesíteni, a Michelin fenntarthatóságának a biztosítása érdekében. Ezt a felelősséget mindenkinek vállalnia kell a Csoportban. Stratégiánknak, magatartásunknak és az üzleti gyakorlatainknak ezt kell megtestesíteniük.

Ezért a Michelin a következők mellett kötelezte el magát:

 • Az üzleti gyakorlatokat az alapvető dokumentumok, mint például a jelen Etikai Kódex és a Korrupcióellenes Gyakorlati Kódex létrehozásával és terjesztésével alakítja ki. A Csoport által kiadott szabályok és irányelvek be nem tartása az alkalmazottak felelősségre vonását és fegyelmi szankcióit eredményezheti.
 • Biztosítja az emberi jogok tiszteletben tartását minden tevékenységében, mindenhol, ahol a Csoport jelen van.
 • Olyan irányelveket alkalmaz, amelyek célja a tevékenységek, termékek és szolgáltatások környezeti lábnyomával kapcsolatos kockázatok csökkentése.

 

Etikai kódex, amely a helyes viselkedés felé irányítja Önt

Ezen kódex célja, hogy segítse a munkatársainkat és a partnereinket abban, hogy megfelelő magatartást tanúsítsanak bizonyos helyzetekben, amelyek kockázatot jelenthetnek magukra vagy a Michelinre nézve.

 

Jelen Kódex

 • Megismétli az értékeinket és az alapvető irányelveinket.
 • Elmondja a munkatársainknak, hogyan kell reagálni a leggyakrabban előforduló helyzetekben.
 • Világosan leírja azokat a viselkedési formákat, amelyet az értékeinkkel és az eljárásainkkal összhangban kell tanúsítani („Tedd / Ne tedd” szakasz).
 • Bonyolultabb helyzetekkel is foglalkozik, és elmagyarázza a teendőket („Gyakorlati esetek” szakasz).
 • Megadja azoknak a szakértőknek a listáját, akikkel kétségek esetén egyeztetni kell („Kihez forduljon” szakasz).
 • Tartalmaz egy listát a további dokumentumokról, amelyeket át kell olvasni ("Hivatkozások” szakasz).

 

Minden alkalmazott a Michelin értékeinek a nagykövete

A biztonsághoz hasonlóan az etika is mindenkinek a feladata.

A Kódex ereje és betartása minden alkalmazott elkötelezettségétől függ, tekintet nélkül a beosztására vagy a funkciójára. Az egyéni és kollektív magatartásunknak meg kell felelnie a Csoport értékeinek. Mindannyian kezeskedünk azon értékek, hírnév, imázs és örökség iránt, amelyet a Michelin Csoport épít és erősít az idők során, hogy biztosítsuk az alkalmazottak védelmét és a fenntarthatóságot.

Minden alkalmazottnak időt kell szánnia a dokumentum figyelmes elolvasására, és a mindennapokban alkalmaznia kell annak előírásait.

 

Florent MENEGAUX                                Yves CHAPOT
A Michelin-csoport elnöke                        Partner, Igazgatási és pénzügyi igazgató

Etikai vezetés és szervezet

home-page

A Csoport Etikai Bizottságának a küldetései

 • Az etikus kultúra támogatása
 • Biztosítani a Csoport elkötelezettségét az etika iránt
 • Irányítani az etikai stratégiát
 • Biztosítani a régiók tevékenységeinek a koherenciáját
 • Érvényesíteni a Csoport etikai programját, beleértve a kulcsfontosságú irányelveket és a folyamatos előrehaladás biztosításához szükséges intézkedéseket

Szerepem alkalmazottként

Szerepem vezetőként